ستاره برج سفید
آدرس
آدرس : خیابان پاسداران، برج سفید، طبقه اول تجاری، پلاک 21
نام مدیر
حرمت اله رفیعی
شماره مجوز گردشگری آژانس
۱۲۶۲۱۳۱۲
شماره تلفن
۰۲۱-۲۲۵۵۳۹۶۱
شماره همراه
۰۹۱۲۱۰۱۶۷۳۲
شماره فکس
ثبت نشده است
تعداد پرسنل
۱۲