سپنتا گشت آریا
آدرس
آدرس : میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، ساختمان الوند ، شماره ۳۱ ، واحد ۱
نام مدیر
منیره شوشتری
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۳۲/۱۲۶-۱۴۷۹۰
شماره تلفن
۰۲۱-۸۸۶۴۴۶۴۴
شماره همراه
۰۹۱۲۶۸۸۴۹۳۰
شماره فکس
ثبت نشده است
تعداد پرسنل
۱۶

تور ها