چلچراغ راه سفر
آدرس
آدرس : سپهبد قرنی پلاک 100 ط 1 واحد 1
نام مدیر
اروج نجف علیزاده
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۳۲/۱۲۶-۱۶۹۰۶
شماره تلفن
-۸۸۸۰۹۰۲۰
شماره همراه
۸۸۸۸۴۱۳۱
شماره فکس
۸۸۴۰۱۰۶۰
تعداد پرسنل
۱۰
وبسایت
http://irantravel.com