نیل گام سفر
آدرس
آدرس : تهران خیابان شریعتی خیابان ظفر بین شمس تبریزی و نفت شمالی جنب بانک شهر پلاک 148
نام مدیر
محمد امینی
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۷۲/۱۲۶/۴۳۲۱
شماره تلفن
۰۲۱-۷۵۲۳۷
شماره همراه
۰۲۱۷۵۴۲۸۸۰۰
شماره فکس
۰۲۱۷۵۴۲۸۱۸۱
تعداد پرسنل
۱۲۰