آرتنوس سفر آریایی
آدرس
آدرس : ولیعصر روبروی مسجد بلال نبش کوچه گلستان پلاک2761 طبقه دوم واحد 24
نام مدیر
مینو سادات هاشمیان
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۱۲/۱۲۶-۱۶۷۴۹
شماره تلفن
۰۲۱-۲۶۲۳۲۹۴۳
شماره همراه
۰۹۳۹۴۹۵۰۵۰۰
شماره فکس
۰۲۱۲۶۲۱۱۸۷۷
تعداد پرسنل
۰
وبسایت
http://artsafar.com/