گیتی رز
آدرس
آدرس : تهران-خیابان دکتر فاطمی- روبروی سازمان آب-جنب بانک رفاه- پلاک 195
نام مدیر
امیر مسعود اعتماد سعید
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۷۲/۱۲۶/۳۶۳۷
شماره تلفن
۰۲۱-۸۸۹۶۱۰۰۰
شماره همراه
۰۲۱۸۸۹۶۱۰۰۰
شماره فکس
۸۸۹۶۱۰۰۲
تعداد پرسنل
۲۵

تور ها