مبین گشت پارت
آدرس
آدرس : اتوبان ارتش ورودی شهرک قائم پاساژ ابریشم طبقه اول واحد 4
نام مدیر
سمیه مومنی
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۳۲/۱۲۶/۱۱۶۱۴
شماره تلفن
۰۲۱-۲۲۴۶۵۴۹۴
شماره همراه
۰۹۱۲۲۵۹۴۷۰۶
شماره فکس
۰۲۱۲۲۴۶۵۴۹۸
تعداد پرسنل
۰

تور ها