آرزوی آسمان آبی
آدرس
آدرس : آدرس آژانس: خیابان بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) نبش کوچه هشتم، ساختمان سنگ، پلاک 4،واحد 1 و 4
نام مدیر
طناز شریعتی
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۷۲/۱۲۶/۶۶۲۶
شماره تلفن
۰۲۱-۸۸۴۸۰۶۵۰
شماره همراه
۰۹۱۲۲۲۶۵۹۴۱
شماره فکس
۸۸۴۸۱۴۹۹
تعداد پرسنل
۳۶

تور ها