پارس پالاد
آدرس
آدرس : خیابان شریعتی ، بالاتراز مطهری ، نبش کوچه شکرابی، پلاک 2
نام مدیر
علی شریف تهرانی
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۳۲۱۲۶۱۴۷۹۶
شماره تلفن
۰۲۱-۸۷۷۰۸
شماره همراه
۸۷۷۰۹۰۰۰
شماره فکس
۸۷۷۰۹۰۰۰
تعداد پرسنل
۲۵