امیران پرواز آرسام
آدرس
آدرس : خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، بالاتر میدان کلانتری،نبش خیابان 48 ، پلاک 372
نام مدیر
امیر توکلی یزدی
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۷۲/۱۲۶/۱۰۵۸۶
شماره تلفن
۰۲۱-۸۸۰۵۷۰۰۰
شماره همراه
۰۹۱۲۳۳۵۶۰۲۵
شماره فکس
۰۲۱۸۸۰۵۷۰۰۲
تعداد پرسنل
۲۰
وبسایت
http://amiran24.com/