کاروان هوایی 2000
آدرس
آدرس : تهران -خیابان شریعتی-بالاتراز خیابان یخچال-برج درسا-پلاک 1489-طبقه 6-واحد24
نام مدیر
نوشین ذوقی
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۳۲/۱۲۶/۷۴۴۴
شماره تلفن
۰۲۱-۲۲۷۷۳۹۵۳
شماره همراه
۰۹۱۲۶۴۳۶۰۲۶
شماره فکس
۰۲۱۲۲۷۷۳۹۵۳
تعداد پرسنل
۲۵

تور ها