آبی بال مهر
آدرس
آدرس : سهروردی شمالی نبش خیابان خرمشهر، پلاک 566 طبقه دوم واحد 5
نام مدیر
حمید مهاجرانی
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۷۲/۱۲۶/۷۰۸۵
شماره تلفن
۰۲۱-۸۸۷۳۸۸۸۳
شماره همراه
۰۹۱۲۱۰۶۶۸۲۹
شماره فکس
۰۲۱۸۸۵۳۴۴۸۲
تعداد پرسنل
۱۵

تور ها