پرستو سیر
آدرس
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - ابتدای سمیه - پلاک 2
نام مدیر
احسان افسریان محصل
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۳۲/۱۲۶/۶۱۹۳
شماره تلفن
۰۲۱-۷۷۶۴۲۴۵۴
شماره همراه
۰۲۱۷۷۵۳۵۵۴۴
شماره فکس
۰۲۱۷۷۶۴۹۱۶۱
تعداد پرسنل
۳۷

تور ها