بهار پرستوها
آدرس
آدرس : تهران - خیابان آفریقا - ضلع جنوبی چهار راه جهان کودک - ساختمان 239 - واحد 5
نام مدیر
بهاره حسینی بنی جمالی
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۷۲/۱۲۶/۱۱۸۲۱
شماره تلفن
۰۲۱-۸۸۷۹۷۹۷۹
شماره همراه
۸۸۷۹۷۹۷۹
شماره فکس
۸۸۷۸۰۸۷۲
تعداد پرسنل
۰

تور ها