تک ستاره پاسداران
آدرس
آدرس : پاسداران ، مقابل باشگاه بانک مرکزی ، ساختمان سینا پلاک 104
نام مدیر
سید حسین خابنما
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۵۲/۱۲۶/۱۲۵۹۵
شماره تلفن
۰۲۱-۲۳۰۷۶
شماره همراه
۰۹۱۲۱۰۷۰۳۲۲
شماره فکس
۰۲۱۲۲۸۹۵۵۰۸
تعداد پرسنل
۰

تور ها