تایسیز پرواز پارسیان
آدرس
آدرس : تهران، اشرفی اصفهانی، سازمان آب غربی، گلستان اول، ساختمان زمرد واحد 10
نام مدیر
هانی عالیزاده
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۲۲/۱۲۶-۲۱۱۳۴
شماره تلفن
۰۲۱-۴۹۱۹۳۰۰۰
شماره همراه
۰۹۱۲۴۸۶۳۵۳۰
شماره فکس
۰۲۱۸۹۷۸۳۳۶۸
تعداد پرسنل
۰

تور ها