بهتاز گشت نوید
آدرس
آدرس : خیابان بنی هاشم نبش کوچه مهرداد صالحی پلاک 118
نام مدیر
ابوالقاسم محجوب خراسانی
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۶۲/۱۲۶/۱۲۰۵۰
شماره تلفن
۰۲۱-۲۲۳۳۲۷۵۳
شماره همراه
۰۹۱۲۵۳۵۶۰۴۲
شماره فکس
ثبت نشده است
تعداد پرسنل
۲۲

تور ها