پویان شهر
آدرس
آدرس : پل سیدخندان ، مابین خیابان شریعتی و سهروردی شمالی ، خیابان میرمطهری ، پلاک 64
نام مدیر
ندا زارعپور
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۲۲/۱۲۶-۱۸۱۱۶
شماره تلفن
-۸۸۱۰۳۰۳۵
شماره همراه
۰۹۱۲۸۱۵۰۲۴۹
شماره فکس
۸۸۷۶۴۷۴۵
تعداد پرسنل
۰