اول سفر (فردیس پرواز طوس)
آدرس
آدرس : مشهد - خیابان سناباد - سناباد 51 - بن بست اول - سمت راست
نام مدیر
مجید نجاتی
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۷۲/۱۲۸۴۰/۱۹۵۰
شماره تلفن
۰۵۱-۳۱۸۹۹
شماره همراه
۰۹۱۵۸۹۳۴۳۵۷
شماره فکس
۰۵۱۳۱۸۹۹
تعداد پرسنل
۰