دنیای هفت اقلیم
آدرس
آدرس : مطهری خیابان ترکمنستان ساختمان شماره 2 طبقه 2 واحد 203
نام مدیر
مریم حیدری
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۷۲/۱۲۶/۹۵۹۲
شماره تلفن
۰۲۱-۷۴۳۹۳
شماره همراه
۰۹۱۲۹۴۵۵۰۱۸
شماره فکس
۰۲۱۸۸۴۲۸۵۲۳
تعداد پرسنل
۰
وبسایت
http://d7eghlim.com/

تور ها