تور بالی مرداد و شهریور 98

قیمت
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نوع سفر
هوایی - عمان ایر
تلفن آژانس
۰۲۱-۸۸۷۹۷۹۷۹
خدمات آژانس
پرواز عمان - اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - ویزا بالی - بیمه - راهنمای محلی
مدارک لازم
اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار ۲ قطعه عکس ۴*۳ رنگی پشت زمینه سفید کپی صفحه اول و دوم شناسنامه کپی کارت ملی پرینت حساب بانکی با حداقل ۱۰ میلیون تومان
توضیحات بیشتر
قیمت کودک زیر ۲ سال ۱۹۰۰۰۰۰ تومان می باشد.
 • ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۴
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۵
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۸
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۹
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۱۴
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۲
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۱۵
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۱۸
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۱۹
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۲
  ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
  ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۵
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
  ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان