الفبای سفر پارسیان
آدرس
آدرس : فلکه 2 صادقیه،ابتدای اصفهانی،سازمان آب غربی،ساختمان نور قائم،طبقه 1، واحد 10
نام مدیر
سید حجت میر موسوی
شماره مجوز گردشگری آژانس
۹۷۲۱۲۶۵۷۴۶
شماره تلفن
۰۲۱-۴۹۳۵
شماره همراه
۰۹۱۲۱۱۳۳۴۶۸
شماره فکس
۸۹۷۸۵۵۰۶/۸۹۷۸۹۰۱۱
تعداد پرسنل
۵۰
وبسایت
http://alefbatour.com

تور ها